Wie zijn wij

Wie zijn wij

ANBI gegevens:

Stichting Classic Concerts Zandvoort. RSIN nummer: 8090.72.385

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter – Peter Tromp

Secretaris/Penningmeester – Toos Bergen

Het bestuur van de Stichting Classic Concerts Zandvoort verleent haar diensten op vrijwillige basis.

Beleidsplan 2018-2020

financiële verantwoording Kerkpleinconcerten 2018

financiële verantwoording Grote Productie 2018

AVG – Wet op de persoonsgegevens

De stichting is het resultaat van het harde werk van twee mensen in het bijzonder: Peter Tromp en Toos Bergen.

Peter Tromp

De passie voor klassieke muziek gaat diep bij Peter, evenals de passie voor Zandvoort. Zijn inzet voor de stichting is dan ook goed te zien als een kruising van zijn lidmaatschap van het Zandvoorts Mannenkoor en zijn betrokkenheid bij Ondernemend Zandvoort in de breedste zin van het woord. Daarbij is Peter als eigenaar van Kaashuis Tromp aan de Grote Krocht in Zandvoort ook een van de bekende gezichten van het dorp.

Peters ambitie is het bereikbaar maken van klassieke muziek voor geïnteresseerden. Door laagdrempelige concerten te organiseren in Zandvoort wordt niet alleen een impuls gegeven aan de klassieke muziek, maar tevens aandacht geschonken aan de muziekliefhebber met een kleine beurs.  Binnen de stichting vervult Peter de rol van voorzitter.

Toos Bergen

Evenals Peter heeft Toos ook een grote voorliefde voor klassieke muziek en ook haar betrokkenheid bij Zandvoort is evenzo groot. Jarenlang heeft Toos als zelfstandig ondernemer het secretariaat verzorgd voor ondernemend Zandvoort. Hoewel momenteel met pensioen, rust Toos zeker niet op haar lauweren. Zij is druk met haar praktijk als geestelijk begeleider, helpt een dag in de twee weken op het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit, is vrijwilligster bij haar voormalige werkgever de ‘zusters van de Voorzienigheid’ en zij is secretaris van de beroepsvereniging voor geestelijk begeleiders. Via de stichting probeert Toos een tegenwicht te bieden voor het modern muzikaal geweld in het dorp en tegelijk klassieke muziek te promoten. Toos is secretaris én penningmeester van de stichting.