Vrienden van Classic Concerts

Vrienden van Classic Concerts

Vrienden van Classic Concerts:

-Mevrouw M. van der Meulen-Heijink

-De heer en mevrouw P. Joustra

-De heer Hugo Eggerding

-Nederlof Repro http://www.nederlof.nl

-De heer en mevrouw G. Cense

-Mevrouw A.D.M. Borst

De heer Jasper Hoogendijk

 

-De heer  en mevrouw H. Rubeling

-De heer en mevrouw G.J.J. Mol

-De heer en mevrouw S. Stobbelaar

-De heer en mevrouw B. Bouberg Wilson

-De heer en mevrouw H. Drommel

-De heer  R.F. Molenaar

-De heer en mevrouw L.B.M. Mutter

-De heer T. Hendriks

-De heer W. Veldhuizen

-Mevr. E.J.B. Veldhuizen-Krieger

-Mevrouw L.M. van Wensen

-Mevrouw P.D. Baumann

-Mevrouw A. Leguit-Ingenhoes

-Mevrouw A. Molenaar

-De heer en mevrouw N. Heijkoop

-Fam. J. Wassenaar

-Mevrouw W.C. Felkers

-De heer en mevrouw Van Schijndel

-De heer en mevrouw J. Rosekrans

-Mevrouw G. Rutte

-De heer Jaap Hoogendijk

-Mevrouw M. Hoboken-Mom

-Patricia Boeré-Dümpel

-Mevrouw R. Wapstra

-Mevrouw A. Kuhne-Wapstra

-Bob en Ine Duzink

-De heer D. van den Broek

-Joke Bloemen-Bais