Grote Productie

Grote Productie

 MOZART IN ZANDVOORT’

Grote Productie – Zondag  7 november 2021

(koorwerken)

Requiem KV 626

Motet Ave Verum Corpus KV 618

Missa in C Krönungsmesse KV 317

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Oratoriumkoor Heiloo

Het Promenade Orkest

Algehele leiding: Paul Waerts

Solisten: Arleen van Wijland – sopraan

                 Suzanne Smit – alt

                 Erik Janse – tenor

                 Jaap de Jonge – bas

Orgel:     Peter Ouwerkerk

R.K. St. Agathakerk – Aanvang 14.30 uur – Toegang € 20,00 (geen pin)

Grote Krocht 45 te Zandvoort

Parkeergelegenheid: naast de kerk ligt de parkeergarage LDC

Kaarten zijn te bestellen door overmaking van € 20,00 op bankrek.nr.

NL57RABO 0384483070 t.n.v. St. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. “Mozart in Zandvoort”.    Vermeld ook uw adresgegevens!!

Voor uw en ieders veiligheid volgen wij de richtlijnen van de overheid.

U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen, mét een corona-toegangsbewijs (QR code, vaccinatiebewijs of negatieve test niet ouder dan 24 uur).

Voor meer informatie: Toos Bergen 06- 518 538 14