Grote Productie

Grote Productie

 Grote Productie –

Zondag  18 december 2022

Kerstconcert

Maastrechter Staar

Aanvang 14.30 uur – Toegang € 25,00

R.K. St. Agathakerk – Grote Krocht 45 – te Zandvoort

Parkeergelegenheid: naast de kerk ligt de parkeergarage LDC

Kaarten zijn te bestellen door:

-overmaking van € 25,00 op bankrek.nr. NL57RABO 0384483070 t.n.v. St. Classic Concerts Zandvoort o.v.v. “Kerstconcert Mastreechter Staar”.  Vermeld ook uw adresgegevens!! De kaarten worden dan opgestuurd of liggen op de dag van de uitvoering aan de zaal.

-De Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Zuivelhoeve Tromp (Grote Krocht 3-5 te Zandvoort) 

-Op de dag zelf zijn kaarten verkrijgbaar aan de zaal.

U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.

Voor meer informatie: Mariken Verhulsdonk 06 19550611